Untitled Document

seouzmano

yardim

www.ankara.edu.trSeo Analizi


Analiz Tarihi: 25/05/2018 2:18:22

Ankara Üniversitesi - Cumhuriyetin İlk Üniversitesi
45.9
?

Ziyaretçiler

Trafik Durumu

Show advice

Sitenizin aylık ortalama ziyaretçi sayısı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Google Trends kullanınız.

Alexa trafik özelliğini kullanarak ta aylık ziyaretçi sayınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Alexa Trafik..

Alexa rank

Show advice
Açıklama

Alexa, web siteleri dünya ve ülke genelinde sıralama sistemidir.

Sitenizin ayrıntılı Alexa Trafik Rankını öğrenmek için Tıklayınız

Alexa Rank hakkında detaylı bilgi almak için Tıklayınız.

Ülke bazında Alexa sıralamasında ilk 500 siteyi öğrenmek için Tıklayınız

Page rank

0
Show advice
Açıklama

Google Pagerank; Pagerank Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir Google terimidir, genelde internet kullanıcıları ve site tasarımcıları tarafından "Link Popülerliği Puanı" olarak algılanır ama kullanılan terim PageRank'dır. PageRank, Google'ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş 0'dan 10'a kadar olan bir değerdir. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir. Pagerank, değer olarak sitenin Google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının sitenizi kontrol etme sıklığını etkiler. Sayfa değeri, sitenin doğal yapısına ve link içeriğine uygun olarak sitenin değerinin bir göstergesidir. .

Pagerank ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayınız

İçerik (content)

Indexlenen Sayfalarınız

0
Show advice
Açıklama

Google tarafından indexlenen sayfalarınız Google index;.

İndexleme ile ilgili detaylı bilgi içinTıklayınız

Sitenizin kopyalanmış içeriğini araştırmak için Tıklayınız

Site İçi Seo

Sayfa Analizi

URL

http://www.ankara.edu.tr

URL Uzunluğu: 3 karakter

Show advice

URL, sitenizi ifade edebilecek, kısa ve anahtar kelimelerle uyumlu olmalı.

Ziyaretçilere sitenin içeriği hakkında tahmini bilgi vermeli.

URL yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Google'ın Yinelenen URL'ler hakkında.

Domain adı araştırması yapmak için Tıklayınız

Daha önce kullanılmış ve popüler olan 2. el domain sorgulamak ya da almak içinTıklayınız..

Başlık (Title)

Ankara Üniversitesi | Cumhuriyetin İlk Üniversitesi

uzunluk: 88 karakter

Show advice
Açıklama

Arama motorlarının web sayfasının ne ile ilgili olduğuna karar vermesi için başlık etiketlerinin anahtar kelimeleri içermesi gerekir. Başlık etiketleri ayrıca arama sonuçlarında çıktığı zaman insanlara web siteleri hakkında ön bilgi sağlayan bir unsurdur.

İdeal başlık uzunluğu 10 ile 70 karakter arasında olmalı.

Başlık optimizasyonu ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her sayfanız için benzersiz başlık kullanmaya özen gösterin.

Sitenizin başlık ve tanımlama bilgilerini Goggle'da nasıl görüneceğini analiz etmek için Tıklayınız.

Açıklama (description)

Ankara Üniversitesi - Cumhuriyetin İlk Üniversitesi

uzunluk: 54 karakter

Show advice
Açıklama

Google veya diğer arama motorlarına sayfanın ne hakkında olduğuna dair özet bilgi sağlar. Sayfa başlığı birkaç kelime veya deyimden oluşurken sayfanın tanım meta etiketi bir veya iki cümleden veya kısa paragraftan oluşabilir. Optimizasyon için ideal karakter aralığı 70 ile 160 arasında olmalıdır.

Site açıklama (description) ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız

Wikipedia (ingilizce) açıklama meta description

Google'ın meta etiketleri ile ilgili açıklamaları için Tıklayınız.

Her sayfa için farklı açıklama (description) kullanmaya özen gösteriniz.

Anahtar Kelimeler(Meta keywords)

length: 0 karakter

Show advice

Anahtar Kelimeler(meta keywords) arama motorları için siteyi en iyi temsil eden anahtar kelimeler için kullanılan etikettir. Meta etiketlerinin sitenin anahtar kelime yoğunluğuna göre sırayla belirlenmesi SEO açısından etkili olacaktır.

Anahtar kelime aralığı 10 ile 160 karakter arasında olmalı.

Konu Başlıkları (Headings)

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 1 5 5 2 0
Show advice
Açıklama

Bir sayfadaki hiyerarşik başlık yapısını ifade eden etiketlerdir. Bu hiyerarşi ile başlıkların önemi, büyükten küçüğe listelenir ve başlık içerisinde geçen kelimelerin SEO'daki yeri büyük önem taşır. Konu başlıkları "h" harfiyle birlikte rakamla ifade edilir. (<H1>), (<H2>) gibi. Sayfa başına sadece bir (<H1>) etiketi kullanın.

Ayrıntılı bilgi ve kullanımı için Tıklayınız.

Resimler (Images)

Sitenizde 35 adet resim bulunmakta.

alt etiketi olmayan24 resim bulunmaktadır.

Show advice
Açıklama

Görsellik web sitelerinin vazgeçilmezlerindendir. Web sitelerinde yer alan resimler, html veya css kaynaklı boyutlandırılırlar. Sitede kullanılan resimlerde ön ad olarak anahtar kelimelerden oluşan isimler verilmelidir. Ayrıca her resmin alt etiketlerine ilgili bilgiler girilmelidir. Resimlerin uzantısının "JPEG" olmasına özen gösterilmelidir. Böylece site arama motorları tarafından indekslenirken resimlerde bulunan anahtar kelime ile işlemi daha hızlı gerçekleştirecektir.

Ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Sitenizin arama motorundaki resimleri Google Görseller

Geçmişe yönelik sitenizin arşivine erişmek için arşivim.

Text/HTML oranı

6.55% (view text)

Ankara niversitesi Cumhuriyetin lk niversitesi Men a r Merkezi leti im Bilgileri Bilgi Edinme E posta Servisi Arama ENGLISH 444 5 946 cretsiz a r Merkezi Ankara niversitesi rencileri akademik ve idari personelinin yan s ra ba ka yerden arayacaklara bilgi vermesi planlanan a r Merkezi Rekt rl k binas i inde kurulan sistemle hizmet vermeye ba lad 444 5 946 numaral cretsiz hatt arayanlara gece ve g nd z aral ks z hizmet veriliyor Be personelin al t merkezde T rkiye nin t m resmi kurum ve kurulu lar n n di er niversitelerin sosyal tesisleri ile niversitemiz hastaneleriyle ilgili bilgi verilirken acil durumlar i in T p Fak ltesi Acil Servisi yle ba lant da kuruluyor Arayanlara niversitemizin ileti im bilgileri de aktar l yor a r Yap Ankara niversitesi Rehberi Dahili Kod Listesi KURUMSAL Y netim Rekt r Rekt r Yard mc lar Prof Dr Ayhan ELMALI Prof Dr Abdulkadir G RER Prof Dr Bahaddin G ZEL Prof Dr Sibel Ay l ZKAN Kapat Y netim Kurulu Senato Koordinat rler Genel Sekreter Denetim Birimi Ba kanl Etik Kurul Kapat Hakk m zda Tarih e Vizyon Misyon Ama ve Hedefler Temel De erler Kalite Politikas Organizasyon emas Say larla G ne Kursu Rekt rlerimiz Medyada Biz Ankara niversitesi Tarihi M zesi Kapat Mevzuat Senato Kararlar Y netim Kurulu Kararlar Atama ve Y kselme lkeleri Ankara niversitesi al anlar n Etik De erler ve lkeler Belgesi Uluslararas Bilimsel Etkinlik Destek UBED lkeleri Cinsel Tacize ve Cinsel Sald r ya Kar Politika Belgesi Toplumsal Cinsiyet E itli i Eylem Plan TOCEP Y ksek retime li kin ilke ve G r ler Y ksek retim Kurumlar Etik Davran lkeleri Kapat Mali Y netim ve Stratejik Plan al malar Stratejik Planlar Performans Programlar Faaliyet Raporlar Kapat Kapat AKADEM K Fak lteler Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi Di Hekimli i Fak ltesi Eczac l k Fak ltesi E itim Bilimleri Fak ltesi Fen Fak ltesi G zel Sanatlar Fak ltesi Hukuk Fak ltesi lahiyat Fak ltesi leti im Fak ltesi M hendislik Fak ltesi Sa l k Bilimleri Fak ltesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi Spor Bilimleri Fak ltesi T p Fak ltesi Uygulamal Bilimler Fak ltesi Veteriner Fak ltesi Ziraat Fak ltesi Kapat Enstit ler Adli Bilimler Enstit s Biyoteknoloji Enstit s E itim Bilimleri Enstit s Fen Bilimleri Enstit s G da G venli i Enstit s Hepatoloji Enstit s H zland r c Teknolojileri Enstit s K k H cre Enstit s N kleer Bilimler Enstit s Sa l k Bilimleri Enstit s Sosyal Bilimler Enstit s Su Y netimi Enstit s T rk nk lap Tarihi Enstit s Kapat Y ksekokullar Adalet Meslek Y ksekokulu Aya Meslek Y ksekokulu Beypazar Meslek Y ksekokulu Devlet Konservatuvar Elmada Meslek Y ksekokulu Gama Meslek Y ksekokulu Haymana Meslek Y ksekokulu Kalecik Meslek Y ksekokulu K z lcahamam Sa l k Hizmetleri Meslek Y ksekokulu Nall han Meslek Y ksekokulu Sa l k Hizmetleri Meslek Y ksekokulu Yabanc Diller Y ksekokulu Kapat Rekt rl e Ba l Birimler Kad n Platformu Kapat Ara t rma Uygulama ve E itim Merkezleri T m n G r nt le Kapat Kapat RENC E itim Programlar n Lisans Lisans Y ksek Lisans Doktora Kapat renci Bilgi Sistemi OBS n Lisans Lisans Biyoteknoloji Enstit s E itim Bilimleri Enstit s Fen Bilimleri Enstit s N kleer Bilimler Enstit s Sa l k Bilimleri Enstit s Sosyal Bilimler Enstit s T rk nk l p Tarihi Enstit s Kapat Komisyonlar Akademik Yap lanma Komisyonu E itim Programlar n nceleme Komisyonu EP K KHK Komisyonu Yatay Ge i Komisyonu Kapat renci leri Daire Ba kanl Uyum 101 Program Erasmus AB E itim Program Farabi De i im Program Mevlana De i im Program Bologna Aday renci Kariyer Merkezi E itim retim Y l Faaliyet Raporlar Kapat ULUSLARARASI D li kiler ve Uluslararas la ma Koordinat rl Uluslararas renci Ofisi AB E itim Programlar Koordinat rl Mevlana De i im Program Koordinat rl Kapat DAR Bas mevi M d rl Bas n Halkla li kiler Birimi BEYAS Koordinat rl Bilgi lem Daire Ba kanl D ner Sermaye letme M d rl D ner Sermaye Saymanl k M d rl Engelsiz Ankara niversitesi Koordinat rl Hizmet i E itim Koordinat rl Hukuk M avirli i dari ve Mali ler Daire Ba kanl Sa l ve G venli i Koordinat rl K t phane ve Dok mantasyon Daire Ba kanl renci leri Daire Ba kanl Personel Daire Ba kanl Sa l k K lt r ve Spor Daire Ba kanl Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Yap leri Teknik Daire Ba kanl Kapat ARA TIRMA Organizasyon emas Ara t rma Strateji ve Politika Belgeleri Ara t rma Stratejileri Ara t rma Politikas Ara t rma niversitesi Belgesi Kapat Ara t rma niversitesi Kurul ve Komisyonlar Ara t rma niversitesi Kurullar Y nergesi Ara t rma Stratejileri Koordinasyon Kurulu Ara t rma niversitesi Y r tme Kurulu Kapat Akademik Verileri De erlendirme Komisyonu BAP Koordinasyon Birimi Koordinat rl Bilimsel Metin Destekleme Birimi YP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinat rl Ankara niversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Sanal Merkez Laboratuvar Cihaz Envanteri Kapat KAL TE Kalite Koordinat rl Kalite Politikam z Kalite Komisyonu Kalite Komisyonu Organizasyon emas Kalite G vencesi Y nergesi 2016 Kurum De erlendirme Raporu Ankara niversitesi 2016 Kurum De erlendirme Raporu PDF Ankara niversitesi 2016 Kurum De erlendirme Raporu Ekleri Kapat 2015 Kurum De erlendirme Raporu Kalite El Kitab Kapat HASTANELER T p Fak ltesi Hastaneleri bni Sina Hastanesi Cebeci Hastanesi Kapat Di Hekimli i Fak ltesi Veteriner Fak ltesi Hayvan Hastanesi Kapat K T PHANE K t phane ve Dok mantasyon Daire Ba kanl A k Eri im Yay nlar E K t phane evrimi i Katalog A k Ders Malzemeleri Ankara niversitesi Yay nevi Kapat Men y G r nt le ara HIZLI BA LANTILAR Ankara niversitesi Radyosu Ankara niversite B lteni Say larla niversitemiz Aday renci niversite Mar ARVED HABERLER T M Ankara niversitesi nden Afrin Operasyonu A klamas 21 01 2018 Ankara niversitesi 2018 Y l Banka Promosyonu halesi Duyurusu 17 05 2018 9 ANKARA N VERS TES T YATRO FEST VAL BA LIYOR 14 05 2018 T B TAK tan niversite rencileri i in 3 Farkl Proje Yar mas 03 05 2018 Ankara niversitesi 15 Tan t m G n ne Davetlisiniz 30 04 2018 niversitemizin 8 Rekt r Ord Prof Dr Suut Kemal Yetkin i Sayg ile An yoruz 18 04 2018 Ord Prof Dr A evket Aziz Kansu yu Sayg ile An yoruz 10 04 2018 Yeni D nyada Siyasal leti imi Y netmek E itimi 04 04 2018 Kurumsal leti im Y netimi Sertifika Program 23 03 2018 ETK NL KLER T M 28 May s Uluslararas a da T rkl k Ara t rmalar Sempozyumu 28 31 May s 2018 Sempozyum 25 May s Konferans Nesnellik zg r rade ve N robilim Prof Dr Orhan Murat Ko ak Konferans 25 May s Konferans Afrika n n Y kseli i Thomas Kwesi Quartey Konferans 18 May s Gayrimenkul Sekt r Seminerleri Devam Ediyor Seminer WEB TV T M E itim ve Bilgilendirme Ara t rma Projeleri Mobil Uygulamalar Android Uygulamas IOS Uygulamas E Hizmetler Dosya Depolama Servisi Ki isel Tan t m Sayfalar Webmail Elektronik Belge Y netimi ve Ar iv Sistemi e BEYAS renci Bilgi Sistemi Proje Takip Sistemi Ankara niversitesi Belge Do rulama Servisi Bilimsel Ara t rma Projeleri Takip Sistemi Hastane Randevu Sistemi Ankara niversitesi S nav Y netim Merkezi G revli Bilgi Sistemi ERASMUS Giden renci renim Hareketlili i Online Ba vuru ERASMUS Personel Hareketlili i Online Ba vuru Bili im Yard m E posta G venlik Kablosuz A Kimdost Servisi Web Yay nevi Tan t m K sa Tan t m T rk e K sa Tan t m ngilizce Amblem Kullan mlar ve Renk Kodlar Amblem Adobe Freehand Format nda Amblem Adobe Illustrator Format nda Hat ra Orman Dilek Kutusu RENC LER DUYURULARI SKS Men s renci Evleri K smi Zamanl Destek Engelsiz niversite AB Gen lik Program G n n Men s Duyurular Etkinlikler renci leri Men s Akademik Takvim renci Bilgi Sistemi Yeni Yerle en renci Kay t K lavuzu Uyum Program S k a Sorulan Sorular renci leri Duyurular N VERS TE NDE ARA Ankara niversitesi nin t m fak lte enstit y ksekokul idari ve alt sitelerindeki i eriklerde arama yapmak i in a a daki kutuya aramakistedi iniz metni yazman z yeterli Ara Ankara niversitesi Rekt rl D gol Caddesi 06100 Be evler Ankara T rkiye 0312 2126040 9 Hat niversite Logo Seti Tan t m Filmi niversite Mar KURUMSAL Geri Y netim Geri Rekt r Rekt r Yard mc lar Geri Prof Dr Ayhan ELMALI Prof Dr Abdulkadir G RER Prof Dr Bahaddin G ZEL Prof Dr Sibel Ay l ZKAN Geri Y netim Kurulu Senato Koordinat rler Genel Sekreter Denetim Birimi Ba kanl Etik Kurul Geri Hakk m zda Geri Tarih e Vizyon Misyon Ama ve Hedefler Temel De erler Kalite Politikas Organizasyon emas Say larla G ne Kursu Rekt rlerimiz Medyada Biz Ankara niversitesi Tarihi M zesi Geri Mevzuat Geri Senato Kararlar Y netim Kurulu Kararlar Atama ve Y kselme lkeleri Ankara niversitesi al anlar n Etik De erler ve lkeler Belgesi Uluslararas Bilimsel Etkinlik Destek UBED lkeleri Cinsel Tacize ve Cinsel Sald r ya Kar Politika Belgesi Toplumsal Cinsiyet E itli i Eylem Plan TOCEP Y ksek retime li kin ilke ve G r ler Y ksek retim Kurumlar Etik Davran lkeleri Geri Mali Y netim ve Stratejik Plan al malar Geri Stratejik Planlar Performans Programlar Faaliyet Raporlar Geri Geri AKADEM K Geri Fak lteler Geri Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi Di Hekimli i Fak ltesi Eczac l k Fak ltesi E itim Bilimleri Fak ltesi Fen Fak ltesi G zel Sanatlar Fak ltesi Hukuk Fak ltesi lahiyat Fak ltesi leti im Fak ltesi M hendislik Fak ltesi Sa l k Bilimleri Fak ltesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi Spor Bilimleri Fak ltesi T p Fak ltesi Uygulamal Bilimler Fak ltesi Veteriner Fak ltesi Ziraat Fak ltesi Geri Enstit ler Geri Adli Bilimler Enstit s Biyoteknoloji Enstit s E itim Bilimleri Enstit s Fen Bilimleri Enstit s G da G venli i Enstit s Hepatoloji Enstit s H zland r c Teknolojileri Enstit s K k H cre Enstit s N kleer Bilimler Enstit s Sa l k Bilimleri Enstit s Sosyal Bilimler Enstit s Su Y netimi Enstit s T rk nk lap Tarihi Enstit s Geri Y ksekokullar Geri Adalet Meslek Y ksekokulu Aya Meslek Y ksekokulu Beypazar Meslek Y ksekokulu Devlet Konservatuvar Elmada Meslek Y ksekokulu Gama Meslek Y ksekokulu Haymana Meslek Y ksekokulu Kalecik Meslek Y ksekokulu K z lcahamam Sa l k Hizmetleri Meslek Y ksekokulu Nall han Meslek Y ksekokulu Sa l k Hizmetleri Meslek Y ksekokulu Yabanc Diller Y ksekokulu Geri Rekt rl e Ba l Birimler Geri Kad n Platformu Geri Ara t rma Uygulama ve E itim Merkezleri Geri T m n G r nt le Geri Geri RENC Geri E itim Programlar Geri n Lisans Lisans Y ksek Lisans Doktora Geri renci Bilgi Sistemi OBS Geri n Lisans Lisans Biyoteknoloji Enstit s E itim Bilimleri Enstit s Fen Bilimleri Enstit s N kleer Bilimler Enstit s Sa l k Bilimleri Enstit s Sosyal Bilimler Enstit s T rk nk l p Tarihi Enstit s Geri Komisyonlar Geri Akademik Yap lanma Komisyonu E itim Programlar n nceleme Komisyonu EP K KHK Komisyonu Yatay Ge i Komisyonu Geri renci leri Daire Ba kanl Uyum 101 Program Erasmus AB E itim Program Farabi De i im Program Mevlana De i im Program Bologna Aday renci Kariyer Merkezi E itim retim Y l Faaliyet Raporlar Geri ULUSLARARASI Geri D li kiler ve Uluslararas la ma Koordinat rl Uluslararas renci Ofisi AB E itim Programlar Koordinat rl Mevlana De i im Program Koordinat rl Geri DAR Geri Bas mevi M d rl Bas n Halkla li kiler Birimi BEYAS Koordinat rl Bilgi lem Daire Ba kanl D ner Sermaye letme M d rl D ner Sermaye Saymanl k M d rl Engelsiz Ankara niversitesi Koordinat rl Hizmet i E itim Koordinat rl Hukuk M avirli i dari ve Mali ler Daire Ba kanl Sa l ve G venli i Koordinat rl K t phane ve Dok mantasyon Daire Ba kanl renci leri Daire Ba kanl Personel Daire Ba kanl Sa l k K lt r ve Spor Daire Ba kanl Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Yap leri Teknik Daire Ba kanl Geri ARA TIRMA Geri Organizasyon emas Ara t rma Strateji ve Politika Belgeleri Geri Ara t rma Stratejileri Ara t rma Politikas Ara t rma niversitesi Belgesi Geri Ara t rma niversitesi Kurul ve Komisyonlar Geri Ara t rma niversitesi Kurullar Y nergesi Ara t rma Stratejileri Koordinasyon Kurulu Ara t rma niversitesi Y r tme Kurulu Geri Akademik Verileri De erlendirme Komisyonu BAP Koordinasyon Birimi Koordinat rl Bilimsel Metin Destekleme Birimi YP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinat rl Ankara niversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Sanal Merkez Laboratuvar Cihaz Envanteri Geri KAL TE Geri Kalite Koordinat rl Kalite Politikam z Kalite Komisyonu Kalite Komisyonu Organizasyon emas Kalite G vencesi Y nergesi 2016 Kurum De erlendirme Raporu Geri Ankara niversitesi 2016 Kurum De erlendirme Raporu PDF Ankara niversitesi 2016 Kurum De erlendirme Raporu Ekleri Geri 2015 Kurum De erlendirme Raporu Kalite El Kitab Geri HASTANELER Geri T p Fak ltesi Hastaneleri Geri bni Sina Hastanesi Cebeci Hastanesi Geri Di Hekimli i Fak ltesi Veteriner Fak ltesi Hayvan Hastanesi Geri K T PHANE Geri K t phane ve Dok mantasyon Daire Ba kanl A k Eri im Yay nlar E K t phane evrimi i Katalog A k Ders Malzemeleri Ankara niversitesi Yay nevi Geri niversitemizi Kazanan renciler in lk Kay t Geri renci Bilgi Kay t Formu renci Numara Sorgulama Kay t K lavuzu Katk Pay S k a Sorulan Sorular Geri Muafiyet Geri Zorunlu haz rl k S n f Yeterlik s nav ile Temel Yabanc dil dersleri muafiyet s nav Ders Muafiyeti Geri renci Bilgi Sistemi Geri Sisteme Giri renci in nteraktif Kay t K lavuzu Dan man in nteraktif Kay t K lavuzu Geri Yurd ndan renci Kabul Geri n lisans Lisans Lisans st Geri Yatay Ge i Burs Geri SKS YTB T rkiye Burslar Geri Bologna Bilgi Sistemi ve Akademik Programlar rencilerin Ya ad Sorunlarla lgili Uyar lar Duyuru T bitak Projeleri Geri Devam Eden Projeler Tamamlanan Projeler Geri Bilimsel Ara t rma Projeleri Geri 2009 2014 Aras Devam Eden Projeler 2009 2014 Aras Tamamlanan Projeler Geri Uluslararas Projeler Geri Devam Eden Projeler Tamamlanan Projeler Erasmus Horizon 2020 Geri Proje a r lar
Show advice
Açıklama

Metin/HTML oranı %15'in altında ise web sitenizin muhtemelen içeriğe ihtiyacı vardır. Metin büyüklüğü kod büyüklüğüne oranla ne kadar fazla ise, o kadar arama motoru dostudur. İçerik metni ve kaynak kodu oran siteyi rahat dolaşabilme ve sitenin hızlı olmasında etkilidir. Düz metinin kaynak koda oranla daha fazla olması, sitenin daha temiz bir kodlamaya sahip olduğunun göstergesidir. Bu sebeple arama motoru botları sitelerde daha kolay gezebilir ve sayfaları daha hızlı görüntüleyebilir.

Sitenizdeki anahtar kelime yoğunluğunu artırmak için Tıklayınız.

Framler (Frames)

Var
Show advice
Açıklama

Hem web geliştiricileri için hem de SEO açısından frame kullanımının hiçbir faydası yoktur. Frameler içerisindeki içerik genel olarak arama motorları tarafından algılanamazlar. Daha da önemlisi, çerçeve içerisindeki sayfalardan birisi arşivlenirse, o sayfaya arama motorları üzerinden gelen bir kullanıcı, o sayfayı içeren çerçevelerden oluşan sayfayı göremeyeceğinden, sitenin içerisinde gezinmesi oldukça zor olacaktır. Google frameler hakkında

Flash

Yok
Show advice
Açıklama

Flash yalnızca belirli donanımlar veya uygulamalar için kullanılmalı. Seo açısından sitenizi maksimize etmek için flahtan kaçınmalısınız. Flah ile hazırlanan siteler görsel ve etkileşim açısından daha güzel görünse de SEO açısından indekslenememe sıkıntısı yaşanmaktadır. Google flash dosyaları hakkında

Sayfa Analizleri

Sayfa İçi Analiz

 

Başlık(Title) Açıklama (Meta description) Text/HTML oranı
0.00%
0.00%
0.00%
Show advice
Açıklama

Google web master aracını kullanarak indekslerini yükseltebilirisiniz.

Website Bileşenleri

www ayrımı

Dikkat! Web siteniz www ya da www olmadan yönlendirilmiyor.Yinelen içerik olabilir.
Show advice
Açıklama

Tercih ettiğiniz alan adını ayarlama

Tercih edilen alan adı, sitenizin sayfalarının dizine eklenmesi için kullanılmasını istediğiniz alan adıdır (bazen standart alan adı olarak da adlandırılır). Bağlantılar, hem www hem de www olamayan URL biçimlerini kullanarak (örneğin, http://www.seouzmano.com ve http://seouzmano.com) sitenize işaret edebilir. Tercih edilen alan adı, arama sonuçlarında siteniz için kullanılmasını istediğiniz biçimdir.

Arama motoru sonuçlarında görünen bir sayfa URL'sini değiştirmeniz gerekiyorsa, sunucu tarafı bir 301 yeniden yönlendirmesi kullanmanızı öneririz. 301 Yönlendirme

robots.txt

http://www.ankara.edu.tr/robots.txt
Show advice
Açıklama

Robots.txt; dosyası arama motorlarına sitenin belirli bölümlerine erişip erişemeyeceklerini ve dolayısıyla tarama yapıp yapamayacaklarını belirtir. Sitede arama motorları tarafından taranmasını istediğimiz sayfaları robots.txt dosyası ile sınırlayıp kök dizinine yerleştirilir. Böylece arama motoru sayfalarda gereksiz tarama yapmayarak, asıl taranması gereken sayfaları indeksleyecek.

Robots.txt ile ilgili ayrıntılı bilgive yapımı için Tıklayınız

XML Site Haritaları (Sitemaps)

  • http://www.ankara.edu.tr/sitemap.xml
Show advice
Açıklama

Site haritasının oluşturulması hem arama motorunun daha kolay indekslemesini, hem de kullanıcıların site içerisinde rahat gezinmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle sitede HTML ve XML uzantılı site haritaları bulunması SEO açısından önemli bir etkendir.

Site haritaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız.

Dil (Language)

  • Tanımlama: tr-TR
Show advice
Açıklama

Birden fazla dil kullanan web sayfaları için öneriler:

  • Her sayfanın içerik dilini HTML kodu ile tanımlayın.
  • URL dil kodunu belirtin. (örnek, "seouzmano.com/tr/icerik.html").
  • Dil yapısıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Doctype (HTML Deklorasyonu)

HTML 5
Show advice

Web tarayıcılarında doğru HTML kodlaması için doctype

Kodlama

UTF-8
Açıklama

Dil/karakter kodlaması ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Google Analitik (Analytics)

Var
Açıklama

Google analytics servisiyle elde edilen kod mevcut web sitenin anasayfasına yerleştirilir ve site hakkında günlük, aylık, yıllık çok geniş çaplı istatistikî bilgi elde edilebilir. Bu istatistikler siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, hangi kelimelerle siteye erişildiğini, sitede ne kadar zaman geçirildiğini, sitede nerelere tıklanıldığını ve buna benzer kriterler de istatistiklerin tutulduğu raporları sunar.

Google Analitik ayrıntılı bilgi içinTıklayınız..

W3C Doğrulama

Geçersiz
Show advice
Açıklama

W3C (World Wide Web Consortium) temel olarak kodlama hatalarını göz önüne koyan dünya çapında kabul görmüş web standartlarını belirleyen bir örgüttür.

W3C Standartlarında hazırlanmış internet siteleri arama motorları tarafından önemsenmekte ve bu durum arama motorlarında üst sıralarda yer almanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu standartlara bağlı kalınarak hazırlanmış internet siteleri tüm internet tarayıcılarında (Internet Explorer, Firefox, Chrome vb..) aynı şekilde görüntülenir ve sitenizi ziyaret eden herkesin doğru bir görüntü almasına olanak tanır.

Web sitenizin W3C kontrolünü yapmak için W3C Doğrulama Hizmeti

Site Dışı SEO

Popülerite

Google'ın Son Tarama Tarihi

Bilinmiyor
Show advice

Google periyodik olarak yeni ve güncellenmiş siteleri tarar. Genel olarak yeni ve özgün içerikler eklendikçe siteniz sık sık Google tarafından taranır.

Sitenizin Google tarafından tarandığı son durumunu incelemek içinTıklayınız.

Sitenizin Google tarafından alınan ön belleğini incelemek içinTıklayınız.

Backlinks

0
Show advice
Açıklama

Backlink herhangi bir siteden verilen link veya bağlantı demektir. SEO açısından önemli bir özelliktir. Sitenin popülerliğini, otoriterliğini ve kalitesini gösterir.

Sitenizin Backlink kontrolü için Tıklayınız.

SEO açısından popüler olan Backlink listesi

En iyi Backlink sorgulama araçları için Tıklayınız.

.edu backlinks

0
Açıklama

Eğitim Kurumları otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .edu otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

.gov backlinks

0
Açıklama

Kamuya ait web siteler otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .gov otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

Dizinler

DMOZ

Yok
Açıklama

Açık Dizin Projesi internet kaynaklarından oluşan bir web dizinidir. Bir web dizini, büyük bir referans kütüphanesine benzer. Dizin, konulara göre ve genelden özele doğru hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiştir. ODP, dizine dâhil edilecek siteleri değerlendiren bir editör topluluğu tarafından idare edilir ve bütün site önerileri editör değerlendirmesine tabi tutulur. ODP'ye site önermek için gerekli kurallar mevcut olup uzman editörler tarafından incelenen site kabul gördüğünde, kabul edildiğine dair bilgilendirme maili gelir ve siteniz dev referans kütüphanesine eklenmiş olur

Sitenizin dmoz kayıtlarında analiz etmek için TıklayınızDmoz hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız. Sitenize Dmoz dizinine eklemek için

Tıklayınız.

Dmoz'a kayıt olmak arama motorları ve Seo açısından büyük öneme sahiptir.

Yahoo! Dizini

Yok
Açıklama

Dmoz'dan sonra gelen ikinci kaliteli dizindir.Ücretlidir.Ücretsiz ekleme imkanı da sunan dizin, ücretsiz eklemelerde sıkı denetim ile onay veriyor. Bu nedenle daha çok kamu siteleri gibi hizmet amaçlı siteler onaylanıyor.

Yahoo dizini hakkında ayrıntılı bilgi almak içinTıklayınız.

Sosyal Medya

Facebook

2,502
Açıklama

Facebook sosyal medya içerisinde en çok adı duyulmuş, ülkemizde milyonlarca kişinin gezdiği ve paylaşım yaptığı sosyal paylaşım sitesidir. Sitenize ait bir facebook grubunda yapılan paylaşımlar ve beğen butonları arama motorları tarafından backlink olarak görülecek ve ziyaretçi saysı artacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Google +1s

0
Açıklama

Google'ın sunduğu tüm hizmetlerin birleşimiyle oluşan bir sosyal ağdır. Google kendi sosyal medyasında paylaşım yapanlara daha çok önem gösteriyor. Yapılan paylaşımlar sitenin sosyal medya değerini yükselteceği gibi aramalarda da daha avantajlı olacaktır

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Twitter

0
Açıklama

Twitter gerçek zamanlı olarak insanların siteniz hakkındaki görüşlerini yansıtır. Twitter paylaşımları ile birlikte backlink kazanımı sağlayan siteniz seo açısından olumlu sonuçlar alır.

Web sitenizle alakalı son twitleri incelemek için Tıklayınız

Sitenizle alakalı tüm twitleri görmek için Tıklayınız.

Wikipedia backlinks

0
Açıklama

Wikipedia internet dünyasındaki en büyük sözlük niteliğini taşımaktadır. İçeriklerinin tamamının, güncel, özgün ve kullanıcılar tarafından geliştiriliyor olması ve internet dünyasında güçlü bir kaynak olması sebebiyle güçlü backlinkleri sahip olması, onu seo anlamında otoriter kılmaktadır

Wikipedia dizininde sorgulama yapmak için Tıklayınız..

Wiikipedia'ya nasıl makale ekleneceği ya da makale eklemek için Tıklayınız.

Favicon

Yok
Açıklama

Favicon icon web sitelerdeki sayfa başlığının ve Url'sinin önünde görünen 16×16 boyutlarında harf,resim veya logodur. Seo açısından önemi, kullanıcılar tarafından hatırda kolay kalması ve seoya dolaylı olarak etki sağlar.

Favicon ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.Favicon ile ilgili bilgilendirici video için Tıklayınız.

Website Bilgileri

Server

Yüklenme hızı

3.85 saniyedir
Açıklama

Siteniz hızlı yükleniyor.

Sitenin hızlı yüklenmesi kullanıcların ve arama motorları botlarının site içeriğine hızlı erişmesine olanak sağlar. Dolayısyla Seo açısından olumlu sonuçlar doğurur.

Site yüklenme hızı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Site IP Adresiniz

80.251.40.153

>Alan adınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Robtex and DNSstuff linklerini inceleyiniz.

Lokasyon

Ankara, Ankara, Turkey

seo lokasyon

Sunucunuzun web sitenizin hitap ettiği bölgeye yakın olması sitenizin sağlıklı çalışması için yararlı olacaktır.

Domain

Whois

									Bulunamadı									

whois bilgilerinden elde edilen Domain yaşı sitenin sektördeki deneyimini simgelediğinden dolayı seo açısından önemli bir unsurdur. Sitenin uzun yıllar web hizmeti sunması seo açısından güven veren bir unsurdur. Ayrıca whois bilgilerinin açık olması sitenin şeffaf ve güvenilir bir kaynak olduğunun da göstergesidir.

Yukarı