Untitled Document

seouzmano

yardim

www.duzce.edu.trSeo Analizi


Analiz Tarihi: 23/10/2018 18:33:19

Düzce Üniversitesi Düzce Üniversitesi | Anasayfa
38.2
?

Ziyaretçiler

Trafik Durumu

Show advice

Sitenizin aylık ortalama ziyaretçi sayısı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Google Trends kullanınız.

Alexa trafik özelliğini kullanarak ta aylık ziyaretçi sayınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Alexa Trafik..

Alexa rank

Show advice
Açıklama

Alexa, web siteleri dünya ve ülke genelinde sıralama sistemidir.

Sitenizin ayrıntılı Alexa Trafik Rankını öğrenmek için Tıklayınız

Alexa Rank hakkında detaylı bilgi almak için Tıklayınız.

Ülke bazında Alexa sıralamasında ilk 500 siteyi öğrenmek için Tıklayınız

Page rank

0
Show advice
Açıklama

Google Pagerank; Pagerank Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir Google terimidir, genelde internet kullanıcıları ve site tasarımcıları tarafından "Link Popülerliği Puanı" olarak algılanır ama kullanılan terim PageRank'dır. PageRank, Google'ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş 0'dan 10'a kadar olan bir değerdir. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir. Pagerank, değer olarak sitenin Google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının sitenizi kontrol etme sıklığını etkiler. Sayfa değeri, sitenin doğal yapısına ve link içeriğine uygun olarak sitenin değerinin bir göstergesidir. .

Pagerank ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayınız

İçerik (content)

Indexlenen Sayfalarınız

0
Show advice
Açıklama

Google tarafından indexlenen sayfalarınız Google index;.

İndexleme ile ilgili detaylı bilgi içinTıklayınız

Sitenizin kopyalanmış içeriğini araştırmak için Tıklayınız

Web sitenizdeki en popüler sayfalarınız.

Site İçi Seo

Sayfa Analizi

URL

http://www.duzce.edu.tr

URL Uzunluğu: 3 karakter

Show advice

URL, sitenizi ifade edebilecek, kısa ve anahtar kelimelerle uyumlu olmalı.

Ziyaretçilere sitenin içeriği hakkında tahmini bilgi vermeli.

URL yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Google'ın Yinelenen URL'ler hakkında.

Domain adı araştırması yapmak için Tıklayınız

Daha önce kullanılmış ve popüler olan 2. el domain sorgulamak ya da almak içinTıklayınız..

Başlık (Title)

Düzce Üniversitesi Düzce Üniversitesi | Anasayfa

uzunluk: 57 karakter

Show advice
Açıklama

Arama motorlarının web sayfasının ne ile ilgili olduğuna karar vermesi için başlık etiketlerinin anahtar kelimeleri içermesi gerekir. Başlık etiketleri ayrıca arama sonuçlarında çıktığı zaman insanlara web siteleri hakkında ön bilgi sağlayan bir unsurdur.

İdeal başlık uzunluğu 10 ile 70 karakter arasında olmalı.

Başlık optimizasyonu ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her sayfanız için benzersiz başlık kullanmaya özen gösterin.

Sitenizin başlık ve tanımlama bilgilerini Goggle'da nasıl görüneceğini analiz etmek için Tıklayınız.

Açıklama (description)

uzunluk: 0 karakter

Show advice
Açıklama

Google veya diğer arama motorlarına sayfanın ne hakkında olduğuna dair özet bilgi sağlar. Sayfa başlığı birkaç kelime veya deyimden oluşurken sayfanın tanım meta etiketi bir veya iki cümleden veya kısa paragraftan oluşabilir. Optimizasyon için ideal karakter aralığı 70 ile 160 arasında olmalıdır.

Site açıklama (description) ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız

Wikipedia (ingilizce) açıklama meta description

Google'ın meta etiketleri ile ilgili açıklamaları için Tıklayınız.

Her sayfa için farklı açıklama (description) kullanmaya özen gösteriniz.

Anahtar Kelimeler(Meta keywords)

length: 0 karakter

Show advice

Anahtar Kelimeler(meta keywords) arama motorları için siteyi en iyi temsil eden anahtar kelimeler için kullanılan etikettir. Meta etiketlerinin sitenin anahtar kelime yoğunluğuna göre sırayla belirlenmesi SEO açısından etkili olacaktır.

Anahtar kelime aralığı 10 ile 160 karakter arasında olmalı.

Konu Başlıkları (Headings)

H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 20 22 21 0 0
Show advice
Açıklama

Bir sayfadaki hiyerarşik başlık yapısını ifade eden etiketlerdir. Bu hiyerarşi ile başlıkların önemi, büyükten küçüğe listelenir ve başlık içerisinde geçen kelimelerin SEO'daki yeri büyük önem taşır. Konu başlıkları "h" harfiyle birlikte rakamla ifade edilir. (<H1>), (<H2>) gibi. Sayfa başına sadece bir (<H1>) etiketi kullanın.

Ayrıntılı bilgi ve kullanımı için Tıklayınız.

Resimler (Images)

Sitenizde 106 adet resim bulunmakta.

alt etiketi olmayan106 resim bulunmaktadır.

Show advice
Açıklama

Görsellik web sitelerinin vazgeçilmezlerindendir. Web sitelerinde yer alan resimler, html veya css kaynaklı boyutlandırılırlar. Sitede kullanılan resimlerde ön ad olarak anahtar kelimelerden oluşan isimler verilmelidir. Ayrıca her resmin alt etiketlerine ilgili bilgiler girilmelidir. Resimlerin uzantısının "JPEG" olmasına özen gösterilmelidir. Böylece site arama motorları tarafından indekslenirken resimlerde bulunan anahtar kelime ile işlemi daha hızlı gerçekleştirecektir.

Ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Sitenizin arama motorundaki resimleri Google Görseller

Geçmişe yönelik sitenizin arşivine erişmek için arşivim.

Text/HTML oranı

2.12% (view text)

D zce niversitesi D zce niversitesi Anasayfa Site Haritas E Posta EBYS B S Rehber D zce niversitesi De er reten niversite Y netim Y NET M Rekt r Rekt r Yard mc lar Rekt r Dan manlar Senato Y netim Kurulu Genel Sekreter Te kilat emas Senato ve Y netim Kurulu Kararlar Rekt rlerimiz REKT R Prof Dr Nigar DEM RCAN AKAR REKT R YARDIMCILARI Prof Dr dris AH N Prof Dr lhan GEN Akademik Birimler ENST T LER Fen Bilimleri Enstit s Sosyal Bilimler Enstit s Sa l k Bilimleri Enstit s G zel Sanatlar Enstit s FAK LTELER E itim Fak ltesi Fen Edebiyat Fak ltesi lahiyat Fak ltesi letme Fak ltesi M hendislik Fak ltesi Orman Fak ltesi Sanat Tasar m ve Mimarl kFak ltesi Teknik E itim Fak ltesi Teknoloji Fak ltesi T p Fak ltesi Ziraat Ve Do a Bilimleri Fak ltesi Spor Bilimleri Fak ltesi Sa l k Bilimleri Fak ltesi Ak akoca Bey Siyasal Bilgiler Fak ltesi Y KSEKOKULLAR Ak akoca Turizm l ve O Y O Hakime ERC YAS Yabanc Diller Y ksekokulu MESLEK Y KSEKOKULLARI Ak akoca MYO Dr Engin PAK Cumayeri MYO ilimli MYO D zce MYO G lyaka MYO G m ova MYO Kayna l MYO Sa l k Hizmetleri MYO Sosyal Bilimler MYO Ormanc l k MYO REKT RL E BA LI B R MLER Atat rk lkeleri ve nk lap Tarihi B l m T rk Dili B l m dari Birimler DAR B R MLER zel Kalem Denetim Birimi Genel Sekreterlik D ner Sermaye letme M d rl Bilgi lem D B Hukuk M avirli i dari ve Mali ler D B K t phane ve D k D B renci leri D B Personel D B Sa l k K lt r ve Spor D B Strateji Geli tirme D B Yap leri ve Tek D B KOORD NAT RL KLER BAP Bilimsel Ara t rma Projeleri Koordinat rl D li kiler Koordinat rl evre ve Sa l k Teknolojilerinde htisasla ma Koordinat rl leti im ve Tan t m Koordinat rl retim yesi Yeti tirme Program Koordinat rl S rekli yile tirme Koordinat rl Teknoloji Transfer Ofisi Koordinat rl E itim Koordinat rl Sa l ve G venli i Koordinat rl Teknopark Koordinat rl Kariyer Y netimi ve Ki isel Geli im Koordinat rl Merkezler MERKEZLER DAGEM Ar c l k Ara t rma Geli tirme ve Uygulama Merkezi D B YOM Biyolojik e itlilik Uygulama ve Ara t rma Merkezi D B T Bilimsel ve Teknolojik Ara t rmalar Uygulama ve Ara t rma Merkezi D TEM Temiz Enerji Kaynaklar Uygulama ve Ara t rma Merkezi ocuk ve Gen lik E itimi Uygulama ve Ara t rma Merkezi Geleneksel ve Tamamlay c T p GTT Uygulama ve Ara t rma Merkezi D KMER Dil Tarih ve K lt rel Zenginlikleri Ara t rma ve Uygulama Merkezi D KAM Kad n al malar Uygulama ve Ara t rma Merkezi Sa l k Uygulama ve Ara t rma Merkezi Deprem Uygulama ve Ara t rma Merkezi Deney Hayvanlar Uygulama ve Ara t rma Merkezi DUBAM Ba ml l kla M cadele Uygulama ve Ara t rma Merkezi D S MER Sanayi ve D nyas birli i Uygulama ve Ara t rma Merkezi TOMER T rk Dili retimi Uygulama ve Ara t rma Merkezi UZEM Uzaktan E itim Merkezi Fetal Uygulama ve Ara t rma Merkezi Organ Nakli E itim Uygulama ve Ara t rma Merkezi Tar msal At klar n End striye Geri Kazan m Uygulama ve Ara t rma Merkezi D YEM Ya am Boyu E itim Ara t rma ve Uygulama Merkezi L DER M Y netim ve Liderlik Uygulama ve Ara t rma Merkezi Mehmet Zahid Kevseri Dini limler Uygulama ve Ara t rma Merkezi Okul ncesi E itimi Uygulama ve Ara t rma Merkezi Su Alt al malar Uygulama ve Ara t rma Merkezi S s ve T bbi Bitkiler retim Uygulama ve Ara t rma Merkezi Yerle ke de Ya am YERLE KEDE YA AM Sosyal Tesisler Yemekhane ve Kafeteryalar Mediko Sosyal H zl Eri im D ZCE N VERS TES Tan t m Katalo u 2015 2019 Stratejik Plan Misyon Vizyon ve Temel De erler Y netmelikler Y nergeler Alt Ayl k Sunumlar Akademik Dergiler Logolar RENC renci Bilgi Sistemi Akademik Takvim Erasmus Farabi Avrupa G n ll Hizmeti renci Topluluklar Mezun Bilgi Sistemi E Posta Adresleri PERSONEL Akademik Personel Bilgi Bankas zin Program KBS Bilgi lem Talep Bildirim Sistemi Bilimsel Yay n Veritaban niversitemizin Yetkili Sendikalar Ek Ders Otomasyonu S REKL Y LE T RME KOOR neri Ve stekleriniz Kurum De erlendirme Raporu Stratejik Planlama Kontrol Standartlar Akademik Pers Memnuniyet Anketi dari Personel Memnuniyet Anketi Kurumsal De erler Anketi Kalite Politikam z Duyurular leti im A k Kamp s Temiz niversite Temiz Kamp s ileti imekimi Etkinlikleri niversitemizde Ba lad Uluslararas Konur Alp Gazi ve D zce Tarihi Sempozyumu niversitemiz S f r At k Konusunda da nc l k Yap yor niversitemiz Adige Devlet niversitesi ile Birli ini Art r yor G Y netimi ve G menlerin Entegrasyonunda Ba ar l Y netsel Modeller Uluslararas Kamu Politikalar Sempozyumu 20 22 Aral k 2018 D zce niversitesi Marka Ad Yar mas niversitemiz htisasla ma Alanlar nda Kozmetik r nler ve G da Takviyeleri retimine Ba lad rencimiz D nya ampiyonu Oldu A k Kamp s Uygulamas ile niversitemiz ehirle B t nle iyor D zce niversitesi Senatosu Kamuoyu Duyurusu Hastane 0543 490 0081 Di er Birimler 0543 275 0081 D Kart Para Y kleme Tan t m Filmi Mobil Ba lant lar H zl Ba lant lar Erasmus De i im Program Bologna Process Stratejik Plan Teknoloji Transfer Ofisi BAP Bilimsel Ara t rma Projeleri S rekli yile tirme Koordinat rl Yerleskede Bug n 23 Ekim 2018 D zce de Bug n CUMHUR YET G n n Etkinli i EZOGEL N ORBA ETL T RL ZY MANTAR EHR YEL P R N P LAVI CACIK ERBET Yemek Men s E POSTA HASTANE K T PHANE REHBER EBYS HAVUZ TEKNOPARK TUL P EDUROAM G ncel Duyuru OFKS 34 Duyuru Ak akoca A k Kap G n Duyuru G m ova MYO A k Kap G n Duyuru Cumhuriyet Sergisi Duyuru II Uluslararas G ve M lteci Kongresi Duyuru Uluslararas Ba ml l kla M cadele Kamu Politikalar Sempozyumu Ziyaretler D zce Cumhuriyet Ba savc s Sedat elik ten Rekt r m ze Ziyaret 08 Ekim 2018 D zce Cumhuriyet Ba savc s Sedat elik Rekt r m z Prof Dr Nigar Demircan akar makam nda ziyaret etti Dahas Rekt r m z nc Medya Grubunu Ziyaret Etti 25 Eyl l 2018 Yalova niversitesi Rekt r Prof Dr Suat Cebeci de 21 Eyl l 2018 Rekt r m z D zce Cumhuriyet Ba savc s Sedat elik i 17 Eyl l 2018 Duyurular Yeni renci E Postalar Hakk nda 03 Ekim 2018 2018 2019 E itim retim Y l nda niversitemize kay t yapt ran rencilerimizin e posta he rencimiz El Ceziri Ad n Verdi i Otonom Ara ile T rkiye Birincisi Oldu 23 Ekim 2018 niversitemiz M hendislik Fak ltesi yeni ba ar larla ad ndan s z ettirmeye devam ediyor 2 Uluslararas Kozmetik Kongresi 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z evre ve Sa l k Teknolojilerinde htisasla ma al malar m z kapsam Proje Yazma E itimi 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z Do u Marmara Kalk nma Ajans S rekli E itim Merkezi MARKASEM tara D nya Helal Zirvesi stanbul 2018 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z Cumhurba kan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n y ksek himayelerinde 5 Y ksek Lisans ve 6 Doktora Tezine Destek 23 Ekim 2018 De erli rencilerimiz Marmara Belediyeler Birli i MBB ehir Politikalar Merkezi PM 13 Uluslararas Kamu Y netimi Sempozyumu 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z Gaziantep niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fak ltesi Kamu Y Deney Hayvanlar Kullan m Kursu V 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z Sel uk niversitesi Deneysel T p Uygulama ve Ara t rma Merkezi M d hracat Birlikleri 11 Ulusal Mobilya Tasar m Yar mas 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z Ticaret Bakanl Koordinat rl T M i birli i ve Or II Uluslararas Ekonomi Finans ve Ekonometri Sempozyumu 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z Band rma Onyedi Eyl l niversitesi Sakarya niversitesi ve Management and Political Sciences Review 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z anakkale Onsekiz Mart niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi tara T rkiye R zgar Enerjisi Kongresi T REK 23 Ekim 2018 De erli Mensuplar m z T rkiye R zgar Enerjisi Birli i T REB taraf ndan T rkiye R Yakla an Etkinlikler Eki 24 CUMHUR YET 09 00 17 00 Eki 24 OFKS 34 00 45 13 30 Eki 26 TEM Z N VERS TE TEM Z D ZCE 14 00 16 00 Eki 26 REKT R M Z TRT RADYO 1 DE CANLI YAYINDA 15 30 17 00 Eki 30 G M OVA MESLEK Y KSEKOKULU A IK KAPI G N 09 00 17 00 Eki 30 CUMHUR YET VE DEMOKRAS KONFERANSI 10 00 12 00 Kas 23 ULUSLARARASI KONUR ALP GAZ VE D ZCE TAR H SEMPOZYUMU 09 00 17 00 Ara 06 2 ULUSLARARASI G VE M LTEC KONGRES 09 00 17 00 Ara 20 ULUSLARARASI KAMU POL T KALARI SEMPOZYUMU 09 00 17 00 evre ve Sa l k Copyright D zce niversitesi Bilgi lem Daire Ba kanl Yukar renci Destek N VERS TEM Z KAZANAN T M RENC LER M Z KUTLARIZ D ZCE N VERS TES NE HO GELD N Z 2015 SYS yerle tirme sonu lar na g re niversitemiz Fak lte Y ksekokul ve Meslek Y ksekokulu b l m ve programlar n kazanan rencilerin 2015 2016 e itim retim y l yeni kay t tarihleri kay t yerleri kay tta gerekli belgeler ve bilgiler i in TIKLAYINIZ
Show advice
Açıklama

Metin/HTML oranı %15'in altında ise web sitenizin muhtemelen içeriğe ihtiyacı vardır. Metin büyüklüğü kod büyüklüğüne oranla ne kadar fazla ise, o kadar arama motoru dostudur. İçerik metni ve kaynak kodu oran siteyi rahat dolaşabilme ve sitenin hızlı olmasında etkilidir. Düz metinin kaynak koda oranla daha fazla olması, sitenin daha temiz bir kodlamaya sahip olduğunun göstergesidir. Bu sebeple arama motoru botları sitelerde daha kolay gezebilir ve sayfaları daha hızlı görüntüleyebilir.

Sitenizdeki anahtar kelime yoğunluğunu artırmak için Tıklayınız.

Framler (Frames)

Var
Show advice
Açıklama

Hem web geliştiricileri için hem de SEO açısından frame kullanımının hiçbir faydası yoktur. Frameler içerisindeki içerik genel olarak arama motorları tarafından algılanamazlar. Daha da önemlisi, çerçeve içerisindeki sayfalardan birisi arşivlenirse, o sayfaya arama motorları üzerinden gelen bir kullanıcı, o sayfayı içeren çerçevelerden oluşan sayfayı göremeyeceğinden, sitenin içerisinde gezinmesi oldukça zor olacaktır. Google frameler hakkında

Flash

Yok
Show advice
Açıklama

Flash yalnızca belirli donanımlar veya uygulamalar için kullanılmalı. Seo açısından sitenizi maksimize etmek için flahtan kaçınmalısınız. Flah ile hazırlanan siteler görsel ve etkileşim açısından daha güzel görünse de SEO açısından indekslenememe sıkıntısı yaşanmaktadır. Google flash dosyaları hakkında

Sayfa Analizleri

Sayfa İçi Analiz

 

Başlık(Title) Açıklama (Meta description) Text/HTML oranı
0.00%
0.00%
0.00%
Show advice
Açıklama

Google web master aracını kullanarak indekslerini yükseltebilirisiniz.

Website Bileşenleri

www ayrımı

Dikkat! Web siteniz www ya da www olmadan yönlendirilmiyor.Yinelen içerik olabilir.
Show advice
Açıklama

Tercih ettiğiniz alan adını ayarlama

Tercih edilen alan adı, sitenizin sayfalarının dizine eklenmesi için kullanılmasını istediğiniz alan adıdır (bazen standart alan adı olarak da adlandırılır). Bağlantılar, hem www hem de www olamayan URL biçimlerini kullanarak (örneğin, http://www.seouzmano.com ve http://seouzmano.com) sitenize işaret edebilir. Tercih edilen alan adı, arama sonuçlarında siteniz için kullanılmasını istediğiniz biçimdir.

Arama motoru sonuçlarında görünen bir sayfa URL'sini değiştirmeniz gerekiyorsa, sunucu tarafı bir 301 yeniden yönlendirmesi kullanmanızı öneririz. 301 Yönlendirme

robots.txt

http://www.duzce.edu.tr/robots.txt
Show advice
Açıklama

Robots.txt; dosyası arama motorlarına sitenin belirli bölümlerine erişip erişemeyeceklerini ve dolayısıyla tarama yapıp yapamayacaklarını belirtir. Sitede arama motorları tarafından taranmasını istediğimiz sayfaları robots.txt dosyası ile sınırlayıp kök dizinine yerleştirilir. Böylece arama motoru sayfalarda gereksiz tarama yapmayarak, asıl taranması gereken sayfaları indeksleyecek.

Robots.txt ile ilgili ayrıntılı bilgive yapımı için Tıklayınız

XML Site Haritaları (Sitemaps)

  • http://www.duzce.edu.tr/sitemap.xml
Show advice
Açıklama

Site haritasının oluşturulması hem arama motorunun daha kolay indekslemesini, hem de kullanıcıların site içerisinde rahat gezinmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle sitede HTML ve XML uzantılı site haritaları bulunması SEO açısından önemli bir etkendir.

Site haritaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız.

Dil (Language)

  • Tanımlama: Eksik
Show advice
Açıklama

Birden fazla dil kullanan web sayfaları için öneriler:

  • Her sayfanın içerik dilini HTML kodu ile tanımlayın.
  • URL dil kodunu belirtin. (örnek, "seouzmano.com/tr/icerik.html").
  • Dil yapısıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Doctype (HTML Deklorasyonu)

HTML 5
Show advice

Web tarayıcılarında doğru HTML kodlaması için doctype

Kodlama

Eksik
Açıklama

Dil/karakter kodlaması ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Google Analitik (Analytics)

Var
Açıklama

Google analytics servisiyle elde edilen kod mevcut web sitenin anasayfasına yerleştirilir ve site hakkında günlük, aylık, yıllık çok geniş çaplı istatistikî bilgi elde edilebilir. Bu istatistikler siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, hangi kelimelerle siteye erişildiğini, sitede ne kadar zaman geçirildiğini, sitede nerelere tıklanıldığını ve buna benzer kriterler de istatistiklerin tutulduğu raporları sunar.

Google Analitik ayrıntılı bilgi içinTıklayınız..

W3C Doğrulama

Geçersiz
Show advice
Açıklama

W3C (World Wide Web Consortium) temel olarak kodlama hatalarını göz önüne koyan dünya çapında kabul görmüş web standartlarını belirleyen bir örgüttür.

W3C Standartlarında hazırlanmış internet siteleri arama motorları tarafından önemsenmekte ve bu durum arama motorlarında üst sıralarda yer almanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu standartlara bağlı kalınarak hazırlanmış internet siteleri tüm internet tarayıcılarında (Internet Explorer, Firefox, Chrome vb..) aynı şekilde görüntülenir ve sitenizi ziyaret eden herkesin doğru bir görüntü almasına olanak tanır.

Web sitenizin W3C kontrolünü yapmak için W3C Doğrulama Hizmeti

Site Dışı SEO

Popülerite

Google'ın Son Tarama Tarihi

Bilinmiyor
Show advice

Google periyodik olarak yeni ve güncellenmiş siteleri tarar. Genel olarak yeni ve özgün içerikler eklendikçe siteniz sık sık Google tarafından taranır.

Sitenizin Google tarafından tarandığı son durumunu incelemek içinTıklayınız.

Sitenizin Google tarafından alınan ön belleğini incelemek içinTıklayınız.

Backlinks

0
Show advice
Açıklama

Backlink herhangi bir siteden verilen link veya bağlantı demektir. SEO açısından önemli bir özelliktir. Sitenin popülerliğini, otoriterliğini ve kalitesini gösterir.

Sitenizin Backlink kontrolü için Tıklayınız.

SEO açısından popüler olan Backlink listesi

En iyi Backlink sorgulama araçları için Tıklayınız.

.edu backlinks

0
Açıklama

Eğitim Kurumları otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .edu otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

.gov backlinks

0
Açıklama

Kamuya ait web siteler otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .gov otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

Dizinler

DMOZ

Yok
Açıklama

Açık Dizin Projesi internet kaynaklarından oluşan bir web dizinidir. Bir web dizini, büyük bir referans kütüphanesine benzer. Dizin, konulara göre ve genelden özele doğru hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiştir. ODP, dizine dâhil edilecek siteleri değerlendiren bir editör topluluğu tarafından idare edilir ve bütün site önerileri editör değerlendirmesine tabi tutulur. ODP'ye site önermek için gerekli kurallar mevcut olup uzman editörler tarafından incelenen site kabul gördüğünde, kabul edildiğine dair bilgilendirme maili gelir ve siteniz dev referans kütüphanesine eklenmiş olur

Sitenizin dmoz kayıtlarında analiz etmek için TıklayınızDmoz hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız. Sitenize Dmoz dizinine eklemek için

Tıklayınız.

Dmoz'a kayıt olmak arama motorları ve Seo açısından büyük öneme sahiptir.

Yahoo! Dizini

Yok
Açıklama

Dmoz'dan sonra gelen ikinci kaliteli dizindir.Ücretlidir.Ücretsiz ekleme imkanı da sunan dizin, ücretsiz eklemelerde sıkı denetim ile onay veriyor. Bu nedenle daha çok kamu siteleri gibi hizmet amaçlı siteler onaylanıyor.

Yahoo dizini hakkında ayrıntılı bilgi almak içinTıklayınız.

Sosyal Medya

Facebook

2,497
Açıklama

Facebook sosyal medya içerisinde en çok adı duyulmuş, ülkemizde milyonlarca kişinin gezdiği ve paylaşım yaptığı sosyal paylaşım sitesidir. Sitenize ait bir facebook grubunda yapılan paylaşımlar ve beğen butonları arama motorları tarafından backlink olarak görülecek ve ziyaretçi saysı artacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Google +1s

0
Açıklama

Google'ın sunduğu tüm hizmetlerin birleşimiyle oluşan bir sosyal ağdır. Google kendi sosyal medyasında paylaşım yapanlara daha çok önem gösteriyor. Yapılan paylaşımlar sitenin sosyal medya değerini yükselteceği gibi aramalarda da daha avantajlı olacaktır

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Twitter

0
Açıklama

Twitter gerçek zamanlı olarak insanların siteniz hakkındaki görüşlerini yansıtır. Twitter paylaşımları ile birlikte backlink kazanımı sağlayan siteniz seo açısından olumlu sonuçlar alır.

Web sitenizle alakalı son twitleri incelemek için Tıklayınız

Sitenizle alakalı tüm twitleri görmek için Tıklayınız.

Wikipedia backlinks

0
Açıklama

Wikipedia internet dünyasındaki en büyük sözlük niteliğini taşımaktadır. İçeriklerinin tamamının, güncel, özgün ve kullanıcılar tarafından geliştiriliyor olması ve internet dünyasında güçlü bir kaynak olması sebebiyle güçlü backlinkleri sahip olması, onu seo anlamında otoriter kılmaktadır

Wikipedia dizininde sorgulama yapmak için Tıklayınız..

Wiikipedia'ya nasıl makale ekleneceği ya da makale eklemek için Tıklayınız.

Favicon

Açıklama

Favicon icon web sitelerdeki sayfa başlığının ve Url'sinin önünde görünen 16×16 boyutlarında harf,resim veya logodur. Seo açısından önemi, kullanıcılar tarafından hatırda kolay kalması ve seoya dolaylı olarak etki sağlar.

Favicon ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.Favicon ile ilgili bilgilendirici video için Tıklayınız.

Website Bilgileri

Server

Yüklenme hızı

1.29 saniyedir
Açıklama

Siteniz hızlı yükleniyor.

Sitenin hızlı yüklenmesi kullanıcların ve arama motorları botlarının site içeriğine hızlı erişmesine olanak sağlar. Dolayısyla Seo açısından olumlu sonuçlar doğurur.

Site yüklenme hızı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Site IP Adresiniz

79.123.223.60

>Alan adınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Robtex and DNSstuff linklerini inceleyiniz.

Lokasyon

Duzce, Duzce, Turkey

seo lokasyon

Sunucunuzun web sitenizin hitap ettiği bölgeye yakın olması sitenizin sağlıklı çalışması için yararlı olacaktır.

Domain

Whois

									Bulunamadı									

whois bilgilerinden elde edilen Domain yaşı sitenin sektördeki deneyimini simgelediğinden dolayı seo açısından önemli bir unsurdur. Sitenin uzun yıllar web hizmeti sunması seo açısından güven veren bir unsurdur. Ayrıca whois bilgilerinin açık olması sitenin şeffaf ve güvenilir bir kaynak olduğunun da göstergesidir.

Yukarı