Untitled Document

seouzmano

yardim

www.selcukyucel.com.trSeo Analizi


Analiz Tarihi: 17/07/2018 0:00:57

Üretra darlığı, varikosel ameliyatı, başarısız hipospadias, idrar kaçırma tedavisi, mutluluk çubuğu, eğri penis ve peyronie hastalığı ameliyatı.
49.0
?

Ziyaretçiler

Trafik Durumu

Show advice

Sitenizin aylık ortalama ziyaretçi sayısı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Google Trends kullanınız.

Alexa trafik özelliğini kullanarak ta aylık ziyaretçi sayınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Alexa Trafik..

Alexa rank

Show advice
Açıklama

Alexa, web siteleri dünya ve ülke genelinde sıralama sistemidir.

Sitenizin ayrıntılı Alexa Trafik Rankını öğrenmek için Tıklayınız

Alexa Rank hakkında detaylı bilgi almak için Tıklayınız.

Ülke bazında Alexa sıralamasında ilk 500 siteyi öğrenmek için Tıklayınız

Page rank

0
Show advice
Açıklama

Google Pagerank; Pagerank Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir Google terimidir, genelde internet kullanıcıları ve site tasarımcıları tarafından "Link Popülerliği Puanı" olarak algılanır ama kullanılan terim PageRank'dır. PageRank, Google'ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş 0'dan 10'a kadar olan bir değerdir. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir. Pagerank, değer olarak sitenin Google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının sitenizi kontrol etme sıklığını etkiler. Sayfa değeri, sitenin doğal yapısına ve link içeriğine uygun olarak sitenin değerinin bir göstergesidir. .

Pagerank ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayınız

İçerik (content)

Indexlenen Sayfalarınız

0
Show advice
Açıklama

Google tarafından indexlenen sayfalarınız Google index;.

İndexleme ile ilgili detaylı bilgi içinTıklayınız

Sitenizin kopyalanmış içeriğini araştırmak için Tıklayınız

Site İçi Seo

Sayfa Analizi

URL

http://www.selcukyucel.com.tr

URL Uzunluğu: 3 karakter

Show advice

URL, sitenizi ifade edebilecek, kısa ve anahtar kelimelerle uyumlu olmalı.

Ziyaretçilere sitenin içeriği hakkında tahmini bilgi vermeli.

URL yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Google'ın Yinelenen URL'ler hakkında.

Domain adı araştırması yapmak için Tıklayınız

Daha önce kullanılmış ve popüler olan 2. el domain sorgulamak ya da almak içinTıklayınız..

Başlık (Title)

Prof.Dr. Selçuk Yücel | Üroloji Ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı

uzunluk: 63 karakter

Show advice
Açıklama

Arama motorlarının web sayfasının ne ile ilgili olduğuna karar vermesi için başlık etiketlerinin anahtar kelimeleri içermesi gerekir. Başlık etiketleri ayrıca arama sonuçlarında çıktığı zaman insanlara web siteleri hakkında ön bilgi sağlayan bir unsurdur.

İdeal başlık uzunluğu 10 ile 70 karakter arasında olmalı.

Başlık optimizasyonu ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her sayfanız için benzersiz başlık kullanmaya özen gösterin.

Sitenizin başlık ve tanımlama bilgilerini Goggle'da nasıl görüneceğini analiz etmek için Tıklayınız.

Açıklama (description)

Üretra darlığı, varikosel ameliyatı, başarısız hipospadias, idrar kaçırma tedavisi, mutluluk çubuğu, eğri penis ve peyronie hastalığı ameliyatı.

uzunluk: 161 karakter

Show advice
Açıklama

Google veya diğer arama motorlarına sayfanın ne hakkında olduğuna dair özet bilgi sağlar. Sayfa başlığı birkaç kelime veya deyimden oluşurken sayfanın tanım meta etiketi bir veya iki cümleden veya kısa paragraftan oluşabilir. Optimizasyon için ideal karakter aralığı 70 ile 160 arasında olmalıdır.

Site açıklama (description) ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız

Wikipedia (ingilizce) açıklama meta description

Google'ın meta etiketleri ile ilgili açıklamaları için Tıklayınız.

Her sayfa için farklı açıklama (description) kullanmaya özen gösteriniz.

Anahtar Kelimeler(Meta keywords)

length: 0 karakter

Show advice

Anahtar Kelimeler(meta keywords) arama motorları için siteyi en iyi temsil eden anahtar kelimeler için kullanılan etikettir. Meta etiketlerinin sitenin anahtar kelime yoğunluğuna göre sırayla belirlenmesi SEO açısından etkili olacaktır.

Anahtar kelime aralığı 10 ile 160 karakter arasında olmalı.

Konu Başlıkları (Headings)

H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 13 5 0 0 0
Show advice
Açıklama

Bir sayfadaki hiyerarşik başlık yapısını ifade eden etiketlerdir. Bu hiyerarşi ile başlıkların önemi, büyükten küçüğe listelenir ve başlık içerisinde geçen kelimelerin SEO'daki yeri büyük önem taşır. Konu başlıkları "h" harfiyle birlikte rakamla ifade edilir. (<H1>), (<H2>) gibi. Sayfa başına sadece bir (<H1>) etiketi kullanın.

Ayrıntılı bilgi ve kullanımı için Tıklayınız.

Resimler (Images)

Sitenizde 14 adet resim bulunmakta.

alt etiketi olmayan0 resim bulunmaktadır.

Show advice
Açıklama

Görsellik web sitelerinin vazgeçilmezlerindendir. Web sitelerinde yer alan resimler, html veya css kaynaklı boyutlandırılırlar. Sitede kullanılan resimlerde ön ad olarak anahtar kelimelerden oluşan isimler verilmelidir. Ayrıca her resmin alt etiketlerine ilgili bilgiler girilmelidir. Resimlerin uzantısının "JPEG" olmasına özen gösterilmelidir. Böylece site arama motorları tarafından indekslenirken resimlerde bulunan anahtar kelime ile işlemi daha hızlı gerçekleştirecektir.

Ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Sitenizin arama motorundaki resimleri Google Görseller

Geçmişe yönelik sitenizin arşivine erişmek için arşivim.

Text/HTML oranı

3.13% (view text)

Prof Dr Sel uk Y cel roloji Ve ocuk rolojisi Uzman Prof Dr Sel uk Y CEL profdrsyucel gmail com Ac badem Randevu 7 24 444 55 44 Koordinat r 0530 313 24 68 Muayene Adresleri Ac badem niversitesi SGK Anla mal Atakent stanbul Maslak stanbul Kad k y stanbul Ana Sayfa Hasta Mesajlar Ana Sayfa Prof Dr Sel uk Y CEL Genel roloji Mesane Kanseri B brek Kanseri B brek Ta lar nfertilite Cinsel Hastal klar nterstisyel Sistit Erkek rolojisi Prostat Prostat Hastal klar Prostat Kanseri Ak ll Prostat Biyopsisi Ameliyats z Prostat Kanseri Tedavisi Prostat B y mesi Tedavisi Greenlight Lazer Prostat B y mesi Tedavisi CoreTherm Mikrodalga Terapi Prostat Ameliyat Sonras drar Ka rma ktidars zl k Testis Kanseri Hidrosel ktidars zl k Ameliyats z ktidars zl k Tedavisi Mutluluk ubu u Varikosel Genital Si iller Ya lanan Erkek Sendromu E ri Penis ve Peyronie Hastal K sa Penis ve Penis B y tme Kad n rolojisi drar Yolu Enfeksiyonlar Sistit drar Ka rma Mesane Sarkmas Rahim ve Vajen Sarkmas Vajen Daralt lmas Dudak Ufaltma Mesane Sling Komplikasyonlar Rekonstr ktif roloji retra Darl Ba ar s z Hipospadias Onar m drar Ka rma Erkek Kozmetik Bozukluklar Kad n Kozmetik Bozukluklar Genito riner Fist ller Hasta Mesajlar Makaleler Prostat Hastal klar ve Prostat Kanseri Veziko reteral Refl Testislerde Varisle me Varikosel Konferans ve Ders Sunumlar OCUK ROLOJ S Medyada Prof Dr Sel uk Y CEL English Treatments About Sel uk Y CEL Facebook Google Plus Linkedin Ak ll Prostat Biyopsisi Prostat Kanseri tarama testlerinin yap lmas nedeniyle giderek daha s k te his edilmektedir Gereksiz te his sonras nda yap lacak ameliyatlarda uzun d nemde kal c sertle me problemleri olu ma riski Prostat Kanseri E er ailenizde prostat kanseri olan biri var ise 40 ya zerinde iseniz mutlaka bir roloji hekimini g rmelisiniz Prostat kanserinin hi bir belirtisi olmayabilece i gibi bazen hafif i eme zorluklar Prostat B y mesi Tedavisi Greenlight Lazer Green Light prostat ameliyat bir lazer tedavisidir Tedavi sayesinde b y yen prostat bezi buharla t r l r Bu y ntem a k prostat ameliyat ya da TUR gibi tedavilere g re k sa s rede etkin z mler Ameliyats z Prostat Tedavisi CoreTherm Mikrodalga Terapi CoreTherm mikrodalga terapi prostat b y mesi tedavisi Mobil olarak ve kolayca uygulanabilirli i ile zellikle ameliyat stresi ya amak istemeyen veya toplam bir saat gibi k sa bir s re i inde tedavisini Ameliyats z ktidars zl k Tedavisi zellikle hafif ve orta d zeyde sertle me problemi ya ayan ya da uzun d nemde performans a s ndan ek g sa lamak isteyen ki ilere kullan lan a zdan al nan ila larla beraber D k Yo unluklu ktidars zl k ve Mutluluk ubu u Sertle menin ereksiyonun azalmas ya da kayb iktidars zl k veya empotans impotans olarak adland r l r Altta yatan neden eker kalp veya ba ka damar hastal klar na ba l olabildi i gibi darbe Penis Uzatma Penis B y tme Erkeklerde penis boyu nemli olsa da yap lan al malar sertle me esnas nda penis k k nden ucuna 10cm bir uzunlu un yeterlili ini g stermektedir lkemizde en s k g r len durum s nnet hatalar E ri Penis ve Peyronie Hastal Eri kinlerde e ri penis tedavisi e rili in derecesinin cinsel ili kiye engel olup olmamas na ba l d r Bu durumun istisnas ocukluk a ndaki penis e rilikleri ve eri kin hayattaki giderek artan Varikosel Erkeklerde infertilite veya k s rl n en s k saptanan nedeni varikoseldir Varikosel testis evresindeki toplar damarlarda geni leme ya da varisle medir Hastalar genellikle torbadaki bir dolgunluk drar Ka rma Eri kinlerde idrar ka rma hem ekonomik sosyal ve psikolojik a dan y k c sonu lara neden olabilir Cerrahi olarak rekonstr ktif roloji alan na giren idrar ka rmalar ana olarak 5 grupta toplan r retra Darl rolojik hastal klar i erisinde en bezdirici hastal k belki de retra darl d r drar yolundaki bu darl k uygun ekilde tedavi edilmedi i durumda daha iddetli olarak hemen her zaman tekrarlad Ba ar s z Hipospadias Onar m ocuklarda hipospadias hastal n n s k g r lmesi tecr besiz ellerde hipospadias onar mlar n n yap lmas hipospadias cerrahisini rekonstr ktif rolojinin en nemli konusu haline getirmi tir Prof Dr Sel uk Y CEL roloji ve ocuk rolojisi Genel roloji erkek rolojisi kad n rolojisi ocuk rolojisi te his tan ve tedavisi retra darl ameliyat varikosel ameliyat ve tedavisi ba ar s z hipospadias onar m idrar ka rma tedavisi idrar ka rma ameliyat mutluluk ubu u penis protezi uygulamas e ri penis ve peyronie hastal ameliyat GreenLight Laser prostat b y mesi tedavisi mesane kanseri tedavisi ve ameliyat Penis uzatma ve penis b y tme ameliyat drar yollar iltihab veya enfeksiyonu idrar hastal klar ve idrar enfeksiyonu idrar ka rma ve idrar yanmas problemleri i in idrar tedavisi Prostat hastal klar ile ilgili prostad prostat belirtileri prostat biyopsisi prostat b y mesi tedavisi prostat iltihab prostat kanseri prostat kanseri ameliyat prostat kanseri belirtileri prostat kanseri evreleri prostat kanseri tedavisi prostat tedavisi prostatit akut prostatit kronik prostat kronik prostatit prostatit tedavisi ve te his tan hizmetleri Herpes vir s genital lser ile ilgili herpes tedavisi pelvik bel so uklu u hepatit b tedavisi B brek hastal klar ile ilgili b brek iltihab b brek kanseri b brek kanseri tedavisi b brek ta b brek ta belirtileri b brek ta d rme te his tan ve tedavi hizmetleri Testis hastal klar ile ilgili olarak varikosel varikosel tedavisi te his ve tan hizmetleri ocuk rolojisi prenatal hidronefroz reteropelvik bile ke darl UPJ darl veziko reteral refl posterior retral valv mega reter reterosel renal duplikasyon inmemi testis hidrosel hipospadias peygamber s nnetli s nnet s nnet hatalar labial adhezyon k sa penis e ri penis k k penis g m k penis yatak slatma i eme bozukluklar spina bifida ve n rojen mesane tedavileri Hpv vir s belirtileri hpv a s hpv kondilom kondilom hpv tedavisi human papilloma vir s genital si il tedavisi genital u uk tedavisi te his ve tan hizmetleri Sistit interstisyel sistit mesane hastal klar mesane t m r mesane kanseri tedavisi Yasal Uyar bu internet sitesinin i eri i ziyaret iyi bilgilendirme amac ile d zenlenmi tir Bu site i erisinde yer alan hi bir bilgi ziyaret iler taraf ndan tavsiye olarak de erlendirilip hi bir karar veya eyleme neden olamaz Bu gibi bir durumda b t n sorumluluk siteyi ziyaret edene ait olacakt r leti im Bilgileri Prof Dr Sel uk Y cel roloji ve ocuk rolojisi Uzman profdrsyucel gmail com Ac badem Randevu 7 24 444 55 44 Koordinat r 0530 313 24 68 ___________ Muayene Adresleri Ac badem niversitesi Atakent stanbul SGK Anla mal Maslak stanbul Kad k y stanbul Scroll to Top
Show advice
Açıklama

Metin/HTML oranı %15'in altında ise web sitenizin muhtemelen içeriğe ihtiyacı vardır. Metin büyüklüğü kod büyüklüğüne oranla ne kadar fazla ise, o kadar arama motoru dostudur. İçerik metni ve kaynak kodu oran siteyi rahat dolaşabilme ve sitenin hızlı olmasında etkilidir. Düz metinin kaynak koda oranla daha fazla olması, sitenin daha temiz bir kodlamaya sahip olduğunun göstergesidir. Bu sebeple arama motoru botları sitelerde daha kolay gezebilir ve sayfaları daha hızlı görüntüleyebilir.

Sitenizdeki anahtar kelime yoğunluğunu artırmak için Tıklayınız.

Framler (Frames)

Yok
Show advice
Açıklama

Hem web geliştiricileri için hem de SEO açısından frame kullanımının hiçbir faydası yoktur. Frameler içerisindeki içerik genel olarak arama motorları tarafından algılanamazlar. Daha da önemlisi, çerçeve içerisindeki sayfalardan birisi arşivlenirse, o sayfaya arama motorları üzerinden gelen bir kullanıcı, o sayfayı içeren çerçevelerden oluşan sayfayı göremeyeceğinden, sitenin içerisinde gezinmesi oldukça zor olacaktır. Google frameler hakkında

Flash

Yok
Show advice
Açıklama

Flash yalnızca belirli donanımlar veya uygulamalar için kullanılmalı. Seo açısından sitenizi maksimize etmek için flahtan kaçınmalısınız. Flah ile hazırlanan siteler görsel ve etkileşim açısından daha güzel görünse de SEO açısından indekslenememe sıkıntısı yaşanmaktadır. Google flash dosyaları hakkında

Sayfa Analizleri

Sayfa İçi Analiz

 

Başlık(Title) Açıklama (Meta description) Text/HTML oranı
Genel Üroloji arşivleri | Prof.Dr. Selçuk YÜCEL 3.08%
Mesane Kanseri | Prof.Dr. Selçuk YÜCEL Mesane kanseri tedavisi, invazif ve yüzeyel mesane kanseri teşhis, tanı ve tedavi yöntemleri. 2.02%
Böbrek Kanseri | Prof.Dr. Selçuk YÜCEL Böbrek kanseri tedavisi, böbrek tümörü teşhis, tanı ve tedavisi. 1.99%
Show advice
Açıklama

Google web master aracını kullanarak indekslerini yükseltebilirisiniz.

Website Bileşenleri

www ayrımı

Dikkat! Web siteniz www ya da www olmadan yönlendirilmiyor.Yinelen içerik olabilir.
Show advice
Açıklama

Tercih ettiğiniz alan adını ayarlama

Tercih edilen alan adı, sitenizin sayfalarının dizine eklenmesi için kullanılmasını istediğiniz alan adıdır (bazen standart alan adı olarak da adlandırılır). Bağlantılar, hem www hem de www olamayan URL biçimlerini kullanarak (örneğin, http://www.seouzmano.com ve http://seouzmano.com) sitenize işaret edebilir. Tercih edilen alan adı, arama sonuçlarında siteniz için kullanılmasını istediğiniz biçimdir.

Arama motoru sonuçlarında görünen bir sayfa URL'sini değiştirmeniz gerekiyorsa, sunucu tarafı bir 301 yeniden yönlendirmesi kullanmanızı öneririz. 301 Yönlendirme

robots.txt

http://www.selcukyucel.com.tr/robots.txt
Show advice
Açıklama

Robots.txt; dosyası arama motorlarına sitenin belirli bölümlerine erişip erişemeyeceklerini ve dolayısıyla tarama yapıp yapamayacaklarını belirtir. Sitede arama motorları tarafından taranmasını istediğimiz sayfaları robots.txt dosyası ile sınırlayıp kök dizinine yerleştirilir. Böylece arama motoru sayfalarda gereksiz tarama yapmayarak, asıl taranması gereken sayfaları indeksleyecek.

Robots.txt ile ilgili ayrıntılı bilgive yapımı için Tıklayınız

XML Site Haritaları (Sitemaps)

  • http://www.selcukyucel.com.tr/sitemap.xml
Show advice
Açıklama

Site haritasının oluşturulması hem arama motorunun daha kolay indekslemesini, hem de kullanıcıların site içerisinde rahat gezinmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle sitede HTML ve XML uzantılı site haritaları bulunması SEO açısından önemli bir etkendir.

Site haritaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız.

Dil (Language)

  • Tanımlama: tr-TR
Show advice
Açıklama

Birden fazla dil kullanan web sayfaları için öneriler:

  • Her sayfanın içerik dilini HTML kodu ile tanımlayın.
  • URL dil kodunu belirtin. (örnek, "seouzmano.com/tr/icerik.html").
  • Dil yapısıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Doctype (HTML Deklorasyonu)

HTML 5
Show advice

Web tarayıcılarında doğru HTML kodlaması için doctype

Kodlama

UTF-8
Açıklama

Dil/karakter kodlaması ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Google Analitik (Analytics)

Var
Açıklama

Google analytics servisiyle elde edilen kod mevcut web sitenin anasayfasına yerleştirilir ve site hakkında günlük, aylık, yıllık çok geniş çaplı istatistikî bilgi elde edilebilir. Bu istatistikler siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, hangi kelimelerle siteye erişildiğini, sitede ne kadar zaman geçirildiğini, sitede nerelere tıklanıldığını ve buna benzer kriterler de istatistiklerin tutulduğu raporları sunar.

Google Analitik ayrıntılı bilgi içinTıklayınız..

W3C Doğrulama

Geçersiz
Show advice
Açıklama

W3C (World Wide Web Consortium) temel olarak kodlama hatalarını göz önüne koyan dünya çapında kabul görmüş web standartlarını belirleyen bir örgüttür.

W3C Standartlarında hazırlanmış internet siteleri arama motorları tarafından önemsenmekte ve bu durum arama motorlarında üst sıralarda yer almanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu standartlara bağlı kalınarak hazırlanmış internet siteleri tüm internet tarayıcılarında (Internet Explorer, Firefox, Chrome vb..) aynı şekilde görüntülenir ve sitenizi ziyaret eden herkesin doğru bir görüntü almasına olanak tanır.

Web sitenizin W3C kontrolünü yapmak için W3C Doğrulama Hizmeti

Site Dışı SEO

Popülerite

Google'ın Son Tarama Tarihi

Bilinmiyor
Show advice

Google periyodik olarak yeni ve güncellenmiş siteleri tarar. Genel olarak yeni ve özgün içerikler eklendikçe siteniz sık sık Google tarafından taranır.

Sitenizin Google tarafından tarandığı son durumunu incelemek içinTıklayınız.

Sitenizin Google tarafından alınan ön belleğini incelemek içinTıklayınız.

Backlinks

0
Show advice
Açıklama

Backlink herhangi bir siteden verilen link veya bağlantı demektir. SEO açısından önemli bir özelliktir. Sitenin popülerliğini, otoriterliğini ve kalitesini gösterir.

Sitenizin Backlink kontrolü için Tıklayınız.

SEO açısından popüler olan Backlink listesi

En iyi Backlink sorgulama araçları için Tıklayınız.

.edu backlinks

0
Açıklama

Eğitim Kurumları otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .edu otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

.gov backlinks

0
Açıklama

Kamuya ait web siteler otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .gov otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

Dizinler

DMOZ

Yok
Açıklama

Açık Dizin Projesi internet kaynaklarından oluşan bir web dizinidir. Bir web dizini, büyük bir referans kütüphanesine benzer. Dizin, konulara göre ve genelden özele doğru hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiştir. ODP, dizine dâhil edilecek siteleri değerlendiren bir editör topluluğu tarafından idare edilir ve bütün site önerileri editör değerlendirmesine tabi tutulur. ODP'ye site önermek için gerekli kurallar mevcut olup uzman editörler tarafından incelenen site kabul gördüğünde, kabul edildiğine dair bilgilendirme maili gelir ve siteniz dev referans kütüphanesine eklenmiş olur

Sitenizin dmoz kayıtlarında analiz etmek için TıklayınızDmoz hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız. Sitenize Dmoz dizinine eklemek için

Tıklayınız.

Dmoz'a kayıt olmak arama motorları ve Seo açısından büyük öneme sahiptir.

Yahoo! Dizini

Yok
Açıklama

Dmoz'dan sonra gelen ikinci kaliteli dizindir.Ücretlidir.Ücretsiz ekleme imkanı da sunan dizin, ücretsiz eklemelerde sıkı denetim ile onay veriyor. Bu nedenle daha çok kamu siteleri gibi hizmet amaçlı siteler onaylanıyor.

Yahoo dizini hakkında ayrıntılı bilgi almak içinTıklayınız.

Sosyal Medya

Facebook

373
Açıklama

Facebook sosyal medya içerisinde en çok adı duyulmuş, ülkemizde milyonlarca kişinin gezdiği ve paylaşım yaptığı sosyal paylaşım sitesidir. Sitenize ait bir facebook grubunda yapılan paylaşımlar ve beğen butonları arama motorları tarafından backlink olarak görülecek ve ziyaretçi saysı artacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Google +1s

0
Açıklama

Google'ın sunduğu tüm hizmetlerin birleşimiyle oluşan bir sosyal ağdır. Google kendi sosyal medyasında paylaşım yapanlara daha çok önem gösteriyor. Yapılan paylaşımlar sitenin sosyal medya değerini yükselteceği gibi aramalarda da daha avantajlı olacaktır

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Twitter

0
Açıklama

Twitter gerçek zamanlı olarak insanların siteniz hakkındaki görüşlerini yansıtır. Twitter paylaşımları ile birlikte backlink kazanımı sağlayan siteniz seo açısından olumlu sonuçlar alır.

Web sitenizle alakalı son twitleri incelemek için Tıklayınız

Sitenizle alakalı tüm twitleri görmek için Tıklayınız.

Wikipedia backlinks

0
Açıklama

Wikipedia internet dünyasındaki en büyük sözlük niteliğini taşımaktadır. İçeriklerinin tamamının, güncel, özgün ve kullanıcılar tarafından geliştiriliyor olması ve internet dünyasında güçlü bir kaynak olması sebebiyle güçlü backlinkleri sahip olması, onu seo anlamında otoriter kılmaktadır

Wikipedia dizininde sorgulama yapmak için Tıklayınız..

Wiikipedia'ya nasıl makale ekleneceği ya da makale eklemek için Tıklayınız.

Favicon

Yok
Açıklama

Favicon icon web sitelerdeki sayfa başlığının ve Url'sinin önünde görünen 16×16 boyutlarında harf,resim veya logodur. Seo açısından önemi, kullanıcılar tarafından hatırda kolay kalması ve seoya dolaylı olarak etki sağlar.

Favicon ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.Favicon ile ilgili bilgilendirici video için Tıklayınız.

Website Bilgileri

Server

Yüklenme hızı

0.67 saniyedir
Açıklama

Siteniz hızlı yükleniyor.

Sitenin hızlı yüklenmesi kullanıcların ve arama motorları botlarının site içeriğine hızlı erişmesine olanak sağlar. Dolayısyla Seo açısından olumlu sonuçlar doğurur.

Site yüklenme hızı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Site IP Adresiniz

185.149.103.42

>Alan adınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Robtex and DNSstuff linklerini inceleyiniz.

Lokasyon

Izmir, Izmir, Turkey

seo lokasyon

Sunucunuzun web sitenizin hitap ettiği bölgeye yakın olması sitenizin sağlıklı çalışması için yararlı olacaktır.

Domain

Whois

									Bulunamadı									

whois bilgilerinden elde edilen Domain yaşı sitenin sektördeki deneyimini simgelediğinden dolayı seo açısından önemli bir unsurdur. Sitenin uzun yıllar web hizmeti sunması seo açısından güven veren bir unsurdur. Ayrıca whois bilgilerinin açık olması sitenin şeffaf ve güvenilir bir kaynak olduğunun da göstergesidir.

Yukarı